Bij het opstarten en het doorgroeien van een onderneming moet men voldoen aan een aantal legale formaliteiten die door de administratie worden opgelegd.
Mijn missie is om uw onderneming hierbij te ondersteunen en te begeleiden tijdens de opstart en de evolutie.

Het accent wordt gelegd op het gebruik van de modernste technieken die deze formaliteiten goed en snel behandelen.
Daardoor wordt er tijd vrijgemaakt om zaken met de klant te bespreken en meer inzicht te hebben in de situtatie van de onderneming, door middel bijvoorbeeld van dashboards.

Onder de legale formaliteiten vindt men:

– BTW-aangifte
– Belastingaangifte (fysiek persoon, bedrijven, …)
– Opstellen van jaarrekeningen (balans, winst- en verliesrekening, bijlages, …)
– Administratieve formaliteiten (opstart onderneming, wijziging hoofdkantoor,…)

Het accent wordt gelegd op:

– dashboards
– fiscale optimisatie
– overgang naar een bedrijf