Dit tarief omvat:

  • De eventuele administratieve formaliteiten in het begin van uw activiteit (BTW-inschrijving, sociaal secretariaat,..)
  • De periodieke BTW-aangiftes
  • De klantenlisting
  • Berekening van de voorafbetalingen
  • Opstelling van fiscale fiches
  • De belastingaangifte (belasting van natuurlijke personen en/of vennootschapsbelasting)
  • Voor de vennootschappen, het opstellen van de jaarrekeningen

Dit tarief is puur informatief. Het is een schatting van uw boekhouderskosten. Het kan variëren naargelang uw situatie (natuurlijk persoon of vennootschap, sector,…). Voor een vennooschap bedraagt het tarief 2 tot 3 keer het bovenvermelde bedrag.